Çikolata Üretim istasyonu

Çikolata Üretim istasyonu

Çikolata Üretim istasyonu

Daha kısa işlem süreleri

Thermopylae sıcak su çift ceket

Stok tankında mikser ile veya mikser olmadan tasarlanmıştır (karıştırıcı)

Yüksek kalite

İzole sistem

Düşük enerji tüketimi

Yerden tasarruf